بازگشت

سپاه پاسداران پاره تن و بخش جداناشدنی ساختار دانشگاهیان است

سپاه پاسداران پاره تن و بخش جداناشدنی ساختار دانشگاهیان است

تاریخ: 98/01/20

دانشگاهیان بوشهر:
سپاه پاسداران پاره تن و بخش جداناشدنی ساختار دانشگاهیان است بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر اعلام کرد که سپاهیان بصیر و خدمتگزار را پاره تن و بخش جداناشدنی پیکر و ساختار خود می‌دانیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در بیانیه‌ای اقدام آمریکا نسبت به تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تصمیم نابخردانه دولت جنایتکار و تروریست پرور آمریکا را در تروریست خواندن سپاه پرتوان و حامی مستضعفین که خود قربانی ترورهای وحشیانه دشمن اصلی و واقعی تروریست جهانی هستند را به شدت محکوم کرده و با صدای بلند و قاطع حمایت خود را از پاسداران شرف، امنیت، آزادی و اسلام و انقلاب اعلام می‌کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بی‌شک، رفتار وقیحانه دولت آمریکا از یک سو بیش از پیش مشروعیت و مظلومیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آشکار و به اثبات می‌رساند و از سوی دیگر دشمنی و استیصال دولت شیطانی آمریکا را در مواجهه با منطق و قدرت محکم و مردمی این نهاد انقلابی و درخط مقدم خدمت‌رسانی نشان می‌دهد.
در پایان این بیانیه آمده است: بر این اساس، ما دانشگاهیان و آحاد اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر ضمن انزجار از تصمیم نامتعارف و تجاوزکارانه دولت ورشکسته آمریکا و حامیانش که به طور قطع به انزوای جهانی این دولت ضد حقوق و امنیت بشری منجر خواهد شد، سپاهیان بصیر و خدمتگزار را پاره تن و بخش جداناشدنی پیکر و ساختار خود می‌دانیم و هیچ‌گاه دست از حمایت از این مولود مبارک انقلاب و نظام برنخواهیم داشت. ولو کره الکافرون والمشرکون والمجرمون.