بازگشت

ترسیم حیات طیبه، هدف نهایی تربیت در قرآن کریم

ترسیم حیات طیبه، هدف نهایی تربیت در قرآن کریم

تاریخ: 97/12/20

خواجه‌پور عنوان کرد:
ترسیم حیات طیبه، هدف نهایی تربیت در قرآن کریم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: قرآن کریم با به‌کارگیری تمثیلات گیاه ترسیم حیات طیبه را هدف نهایی تربیت عنوان کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، قدیر خواجه‌پور صبح امروز به‌عنوان نظریه‌پرداز در کرسی ترویجی «تبیین شبکه معنایی حیات طیبه با استفاده از تمثیل درخت در قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اظهار کرد: بازنمایی شبکه گسترده‌ای از مفاهیم از طریق تمثیلات، یکی از روش‌های تصویرگری قرآن است.
وی گفت: از میان تمثیلات قرآن کریم، درخت به‌عنوان یکی از قوی‌ترین نمادهای ساختار طبیعت، به‌گونه‌ای متفاوت و متنوع در مقایسه با دیگر تمثیلات در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است.
خواجه‌پور تصریح کرد: مفاهیم تربیتی قرآن نیز که با ترکیب بنیادی ترین مفاهیم درباره حیات انسانی نظیر عقل، عمل، ایمان، علم، تقوا و ... که شاکله‌های مختلفی از شخصیت انسان را به نمایش می‌گذارد، بخشی از این تصویرگری را تشکیل می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه این تحقیق مفهوم حیات طیبه را در گستره شبکه‌ای از مفاهیم تربیتی فرض کرده، افزود: در تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحلیل مفهومی به طرح شبکه مفهومی «عمل» به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین تربیتی در حیات طیبه با تکیه به تفسیر المیزان پرداخته شده است.
وی ادامه داد: با به‌کارگیری روش نشانه‌شناسی به تحلیل نحوه بازنمایی این شبکه از طریق تمثیلات درخت اشاره شده و یافته‌های این تحقیق نشان داد، قرآن کریم با به‌کارگیری تمثیلات گیاه با سه واژه نبات، شجره و زرع به تبیین جریان تحولات سطوح مختلف رشد از جنبه‌های فردی تا اجتماعی پرداخته و ترسیم حیات طیبه را هدف نهایی تربیت عنوان کرده است.
در ادامه این کرسی نظریه‌پردازی، داوران به نقد مباحث مطرح شده پرداختند.