بازگشت

طراحی و ایجاد کارخانه تولید صنعتی کیتین و کیتوسان

طراحی و ایجاد کارخانه تولید صنعتی کیتین و کیتوسان

تاریخ: 97/11/14

دکتر طهرانچی پیشنهاد کرد
طراحی و ایجاد کارخانه تولید صنعتی کیتین و کیتوسان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از غرفه استان بوشهر در نمایشگاه فن‌بازار پیشنهاد کرد کارخانه تولید صنعتی کیتین و کیتوسان طراحی و ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر محمدمهدی طهرانچی صبح امروز با حضور در دومین نمایشگاه فن‌بازار که با محوریت کشاورزی و منابع طبیعی در حال برگزاری است، از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر بازدید کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با محصول کیتین و کیتوسان (که از اسکلت خارجی بندپایانی مانند میگو استخراج می‌شود) در این نمایشگاه حضور دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ضمن استقبال و ابراز رضایت از تولید این محصول، پیشنهاد طراحی و ایجاد کارخانه تولید صنعتی و همچنین گسترش محصولات پایین‌دستی این ماده را داد.