بازگشت

حضور ۷۸ دانشجو در مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد استان بوشهر

حضور ۷۸ دانشجو در مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد استان بوشهر

تاریخ: 97/10/09

مصاحبه آزمون جامع دکتری سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در ۱۵ رشته تحصیلی برگزار شد و ۷۸ دانشجو در این مصاحبه حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، مصاحبه آزمون جامع دکتری سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در ۱۵ رشته تحصیلی برگزار شد و ۷۸ دانشجو در این مصاحبه حضور یافتند.
غلامحسین وطنخواه با اعلام این خبر گفت: مصاحبه آزمون جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در ۱۴ رشته تحصیلی در واحد بوشهر و یک رشته تحصیلی در واحد دشتستان برگزار شد.
مدیر اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه مصاحبه حضوری دانشجویان در یک نوبت برگزار شد، تصریح کرد: مصاحبه آزمون جامع دکتری تخصصی در رشته‌های تحصیلی «آلودگی محیط‌زیست»، «مهندسی محیط‌زیست»، «عمران»، «مهندسی هسته‌ای»، «مهندسی برق قدرت»، «زیست‌شناسی سلولی و مولکولی»، «مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی»، «آموزش زبان انگلیسی»، «زبان‌شناسی همگانی»، «حقوق جزا و جرم‌شناسی»، «روانشناسی»، «معماری»، «جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران»، «حسابداری» و «زبان و ادبیات فارسی» انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه در انجام مصاحبه آزمون از استادان شاخص در هر رشته تحصیلی بهره گرفته شده است، اظهار کرد: ۵۰ نفر از استادان گروه‌های مختلف آموزشی در برگزاری مصاحبه با دانشگاه همکاری داشتند.
مدیر اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر یادآور شد: ۷۸ دانشجو در این آزمون، مصاحبه شدند.