بازگشت

شکوفایی استعداد دانشجویان روشندل در بوشهر با ارائه تسهیلات آموزشی

شکوفایی استعداد دانشجویان روشندل در بوشهر با ارائه تسهیلات آموزشی

تاریخ: 97/07/25

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر مطرح کرد:
شکوفایی استعداد دانشجویان روشندل در بوشهر با ارائه تسهیلات آموزشی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: شکوفایی استعداد دانشجویان روشندل، کم‌بینا و نقص عضو با توجه بیشتر به نیاز‌ها، امکانات رفاهی، تحصیلی و برآورده کردن تسهیلات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز آنان، در اولویت برنامه‌های این دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، جمعی از دانشجویان نابینا و کم‌بینا ظهر امروز در نشستی صمیمانه از تلاش‌های مدیران، کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر قدردانی کردند.
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بوشهر در این مراسم با بیان اینکه بیشتر مردم آحاد جامعه، نابینایان و کم‌بینایان را به اشتباه نیازمند ترحم و دلسوزی می‌دانند، گفت: حضور موفق نابینایان در مجامع دانشگاهی نشانگر توانایی‌های این گروه از افراد جامعه است.
باقر گرگین با تأکید بر اینکه پذیرش داوطلبان نابینا و کم‌بینا در دانشگاه بیان‌گر اعتماد نظام آموزش عالی به استعداد‌ها و انگیزه‌های شخصی آنان در راستای تحول آفرینی است، تصریح کرد: نگرش جامعه نسبت به افراد و همچنین برداشت آنا نسبت به خود که طبعا متأثر از برخورد جامعه و فرهنگ حاکم است، نقش بسیار مهمی در چگونگی تشکیل انگیزه‌ها، توسعه و رشد استعدادهای نابینایان دارد.
وی با بیان اینکه دانشجویان نابینا و کم‌بینا در واحد بوشهر به سهولت در مقاطع مختلف آموزشی در حال تحصیل هستند، اظهار کرد: اعتقاد دانشگاه بر برقراری حقوق یکسان میان دانشجویان سالم و این گروه از دانشجویان است ضمن اینکه قطعا تلاش خواهیم کرد با توجه بیشتر به نیاز‌ها، امکانات رفاهی، تحصیلی و برآورده کردن تسهیلات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان نابینا، کم‌بینا و دیگر دانشجویان نقص عضو، شکوفایی استعدادهای آنان در اولویت برنامه‌های این دانشگاه قرار بگیرد.
در این برنامه که با همکاری حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد بوشهر، سازمان بهزیستی و انجمن نابینایان و کم‌بینایان بوشهر برگزار شد، ضمن تجلیل از پشتکار دانشجویان نابینا و کم‌بینا در مواجه با سختی‌ها، به‌صورت نمادین از سه نفر از کارکنان واحد بوشهر قدردانی شد.