بازگشت

تشکیل شورای سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

تشکیل شورای سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

تاریخ: 97/04/18

دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه همه ارگان‌های کشور توان بالای علمی، اجرایی و پتانسیل عظیم دانشگاه را باور داشته باشند، گفت: بخش عظیمی از توانمندی‌ها در بستر کار و فعالیت و در فرآیند تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل شکوفا می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه کارآفرینی و کسب و کار مهم‌ترین بستر در زمینه کارآفرینی را مراکز رشد و واحدهای فناور شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی نام برد و اظهار کرد: «پیشنهادها در هر سطحی علاوه بر امکان‌سنجی، باید به طرح‌های جامع و پخته تبدیل شده و برای حصول آن پی‌گیری‌های مستمر و ویژه انجام شود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با توجه به تبیین مأموریت دانشگاه‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: «بنا بر این تعریف، دانشگاه‌ها، مراکزی مولد و کارآفرین هستند که علاوه بر توانمندسازی دانش‌آموختگان، می‌توانند به تقویت منابع مالی دانشگاه کمک کنند.»

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر خواستار بررسی و پژوهش دقیق و میدانی درباره موانع حقوقی و قضایی، اقتصادی، مهارتی، انگیزشی و اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی در استان و ورود دانشگاه به عرصه کسب و کار شد.