بازگشت

آزمون جامع دکتری تخصصی واحد بوشهر برگزار شد

آزمون جامع دکتری تخصصی واحد بوشهر برگزار شد

تاریخ: 97/04/06

آزمون جامع دکتری تخصصی واحد بوشهر برگزار شد

آزمون جامع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در 16 رشته تحصیلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در حاشیه بازدید از حوزه امتحان جامع دکتری تخصصی این واحد دانشگاهی با بیان اینکه بی‌شک مسئله‌ آزمون جامع، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان دوره‌ی دکتری است، گفت: «با توجه به حساسیت موضوع، امسال این آزمون با نظارت ویژه سازمان و برنامه ریزی یکسان استانی برگزار شده است.»

دکتر اسماعیل عبداللهی با تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان آزمون، عنوان کرد: «برای توفیق در برگزاری آزمون، تلاش بسیاری شده است.»

دبیر هیأت امنای استان بوشهر با بیان اینکه این آزمون در 2 روز و 4 نوبت برگزار شد، تصریح کرد: «آزمون جامع دکتری تخصصی به صورت استانی و در رشته‌های تحصیلی آلودگی محیط زیست، مهندسی محیط زیست، شیمی آلی، مهندسی عمران، مهندسی هسته‌ای، مهندسی برق قدرت، زیست‌شناسی، مهندسی مکانیک، آموزش زبان انگلیسی، زبان‌شناسی همگانی، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، حسابداری و ادبیات فارسی برگزار شد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه 150 نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند، ادامه داد: «آزمون شفاهی و مصاحبه حضوری در روزهای 12 و 13 تیر برگزار خواهد شد.»