بازگشت

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر به دنبال تعامل سازنده و فراگیر با بخش‌های اجرایی

دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر به دنبال تعامل سازنده و فراگیر با بخش‌های اجرایی

تاریخ: 97/03/20

رئیس واحد بوشهر تأکید کرد؛
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر به دنبال تعامل سازنده و فراگیر با بخش‌های اجرایی جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تأکید بر بهره‌گیری از مزیت‌های استانی و تعامل سازنده و فراگیر با بخش‌های اجرایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در جلسه هیأت رئیسه واحد دانشگاهی بوشهر با تشریح بخشنامه ها و مصوبات آخرین جلسه شورای مرکزی دانشگاه و تأکید هیأت رئیسه دانشگاه و سازمان مرکزی در خصوص تلاش برای کسب درآمدهای غیر شهریه ای، گفت: «بسیاری از محدودیت ها و معضلات موجود در اداره امور دانشگاه ناشی از وابستگی به درآمدهای شهریه ای است.»
عبداللهی با تأکید بر اینکه حرکت به سمت درآمدهای غیر شهریه ای نیاز امروز دانشگاه است، اظهار کرد: «این حرکت، نیازمند برنامه ریزی های دقیق، اصولی و کاربردی است.»

وی با تأکید بر بهره گیری از مزیت های طبیعی و صنعتی استان بوشهر، تشریح کرد: «استان بوشهر از لحاظ مواهبی چون دریا، معادن، نفت و گاز، کشاورزی و ... جزء استان های سرآمد است که فعالیت در هر کدام از این بخش ها آثار و ابعاد مالی و علمی فراوانی دارد.»
رئیس واحد بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در مسیر توسعه قرار گرفته و زیرساخت های لازم برای رشد و پیشرفت فراهم شده است، خاطرنشان کرد: «خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از توانمندی مطلوبی برخوردار بوده و به دنبال تعامل سازنده و فراگیر با تمام بخش های اجرایی دولتی و غیر دولتی است.»
وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید در ذهن مخاطب تحول ایجاد کند، تصریح کرد: «طرح های فرهنگی ابتکاری و متناسب با شرایط روز کشور نیاز امروز جامعه است که باید با همکاری استادان و دانشجویان پیگیری و اجرایی شود.»