درصدی از بودجه فرهنگی واحدهای دانشگاهی به شورای زنان فرهیخته اختصاص یابد

تاریخ: 95/10/05

پذیرا در جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر:
درصدی از بودجه فرهنگی واحدهای دانشگاهی به شورای زنان فرهیخته اختصاص یابد
رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تاکید کرد که باید درصدی از بودجه فرهنگی واحدهای دانشگاهی و مراکز استان به شورای زنان فرهیخته اختصاص یابد.

به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر عبدالرحیم پذیرا در سیزدهمین جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر با تأکید بر اینکه شوراهای تخصصی به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی از طریق برنامه‌ریزی‌های مدون، بر اساس آیین نامه‌های جامع دانشگاه تشکیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: «شورای‌های تخصصی دانشگاه، بالا‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه معاونتی دانشگاه‌ها هستند که مصوباتشان پس از تأیید رئیس استان برای همه واحد‌ها و مراکز استان لازم الاجراست.»

وی با بیان اینکه همواره در اجرایی شدن مصوبات، سختی‌هایی وجود دارد، گفت: «برگزاری نشست‌ها، جلسات، کارگاه‌ها و... زمانی نمود پیدا می‌کند که بتوان مصوبات آن را به طور کامل و دقیق به اجرا درآورد.»

رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های روسای شوراهای تخصصی، عدم اختصاص بودجه دقیق به بعضی از شورا‌ها از چالش‌های پیش روی آنان است، تشریح کرد: «در نظر داریم با کسب مجوزهای لازم از سازمان مرکزی، درصدی از بودجه فرهنگی واحد‌ها و مراکز استان را به شورای زنان فرهیخته اختصاص دهیم.»

دکتر اسماعیل کوه گردی رئیس شورای پژوهش و فن آوری استان بوشهر نیز با بیان اینکه پژوهش و فرهنگ دوبال برای پرواز شورای زنان است، تصریح کرد: «کارهای صورت گرفته در شورای زنان فرهیخته استان، فعالیت‌هایی در حوزه‌های فرهنگی، سلامت و ورزشی بوده و کمتر امور پژوهشی در مصوبات و فعالیت‌های آن دیده شده است.»
کوه گردی با تأکید بر اینکه شورای تخصصی پژوهش و فن آوری استان بوشهر آمادگی هرگونه همکاری با سایر شوراهای تخصصی استان را داراست، ابراز کرد: «حوزه معاونت پژوهشی استان، آمادگی بررسی طرح‌ها و درخواست‌های پژوهشی شورای زنان و تسریع در فعالیت‌های آن را دارد.»

دکتر انسیه ماهینی رئیس شورای زنان فرهیخته استان بوشهر هم هدف گذاری را اولین گام در برنامه ریزی‌ها معرفی و بیان کرد: «بدون هدفگذاری مناسب دچار سردرگمی، پراکنده کاری، روزمرگی و رکود خواهیم شد.»
ماهینی به تشریح مصوبات اخیر شورای فرهنگی پرداخت و توضیح داد: بر اساس بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس شورای زنان فرهیخته هر استان، عضو حقوقی شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی است و اعضا این شورا در واحد‌ها و مراکز استان می‌توانند، پیشنهادات خود را در این باره برای طرح در شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی از این طریق ارائه دهند.
در این جلسه، مهندس پاکدامن رئیس واحد کنگان و نمایندگانی از دانشگاه‌های آزاد اسلامی جم و دیر برای ارائه گزارش عملکرد حضور داشتند.