سجودی: داستان، وجه اشتراک تئاتر دراماتیک، سینما و ادبیات است

تاریخ: 95/10/05

کارگاه آموزشی تخصصی نقد در سینما و تئاتر در واحد بوشهر برگزار شد
سجودی: داستان، وجه اشتراک تئاتر دراماتیک، سینما و ادبیات است
کارگاه تخصصی نقد در سینما و تئاتر به همت گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با حضور دکتر فرزان سجودی، دانشیار گروه هنر دانشگاه هنر تهران در سالن شهید علیمحمدی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، سجودی در ابتدای این کارگاه با بیان اینکه همواره این سوال مطرح است که نقد سینما و تئاتر تحت سیطره نقد ادبی است، گفت: بسیاری از منتقدان معتقدند به وسیله روش های نقد ادبی، می توان سینما و تئاتر را نقد کرد در حالی که گروه دیگر بر این باورند که برای این مهم باید ابزارها و روش های دیگر داشت.»

وی با بیان اینکه در اینجا دو سوال اساسی مطرح است، افزود: «اول اینکه آیا نظریه های ادبی برای منتقد تئاتر و سینما کفایت می کند و دوم اینکه اساسا منتقدان در برخورد با سینما، تئاتر و گرافیک در پی چه باید باشد؟.»
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران متون ادبی را پایان ناپذیر معرفی و عنوان کرد: «این خصوصیت از آن رو است که هر نوشته از دل نویسنده تراوش می کند و افق های دید تازه ای از نویسنده را در برابر خواننده ایجاد می‌کند.»

سجودی با تأکید بر اینکه منتقد باید منش پرسشگری داشته باشد، ابراز کرد: «سوالاتی نظیر چرا، چگونه و ... از متداول‌ترین گونه‌های رفتاری منتقدان است که بجای وجود انسان ستایشگر، اساسا پرسشگر را پرورش می‌دهد.»

مدرس کارگاه تخصصی نقد سینما و تئاتر با بیان اینکه در نقد، بحث انتقاد تنها مطرح نیست، تشریح کرد: «منتقد وقتی یک اثر دراماتیک را برای نقد تجزیه می‌کند، باید تکنیک‌های جزئی نگری را مد نظر داشته باشد تا بتواند نتایج مطلوبی را به دست آورد.»

سجودی با تأکید بر اینکه داستان از اشتراکات بین تئاتر، سینما و ادبیات است، ابراز کرد: «داستان بر اهمیت یک اثر هنری می‌افزاید و برای خلق یک اثر نیاز به نظریه ادبی و انتقادی است.»

وی با بیان اینکه درام داستانی است که برای اجراشدن نوشته می‌شود در حالی که رمان مستقل بوده و برای مطالعه، ادامه داد: «درام، دنیای داستانی است که در تئاتر تحقق صحنه‌ای پیدا می‌کند، هروقت به مولفه های آن در دنیا می پردازیم در حال مطالعه درام و هنگامی که به نمایش آن می پردازیم ( نظیر نور، موسیقی، میزانس) بر مولفه های اجرا می‌پردازیم.»
سجودی کار کارگردان تئاتر را با اهمیت و سخت معرفی و عنوان کرد: «یک کارگردان تئاتر همیشه درگیر مسائل نشانه شناسی است چون می خواهد همه چیز را معنا کرده و جهان دراماتیک را به تماشای دیگران برساند.»

پیش از سجودی، دکتر محمدرضا شهبازی مدیر گروه رشته هنر واحد بوشهر با بیان اینکه آموزش‌های تخصصی یکی از راه‌های تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات ، محصولات و ابداع و نوع آوری است، گفت: «با توجه به رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تاثیرات عمیق آن در مسائل اجتماعی و فرهنگی، اتخاذ روش هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، از ضروریات مسائل آموزشی است.»
شهبازی با تأکید بر اینکه گروه آموزشی هنر واحد بوشهر در همین راستا، سلسه نشست های تخصصی، کاربردی را با اهداف ذکر شده در دستور دارد، تشریح کرد: «چنین رویدادهایی بی گمان ضمن آشنایی دانشجویان و علاقه مندان با دانش تئاتر و سینمای معاصر، با نظریه ها، دیدگاه ها، صاحب نظران و اساتید رشته در کشور اشنا و برخورد رو در خواهند داشت.»