باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1396

 

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: روش تحقیق برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: پروپوزال نویسی برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: مقاله نویسی علمی (ISI - ISC)برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان: اعتبار سنجی پایگاه های علمی برای اعضا باشگاه

برگزاری کارگاه فرهنگی با عنوان: ازدواج عاقلانه، زندگی عاشقانه برای اعضا باشگاه

برگزاری مسابقه فرهنگی نماز برای اعضا باشگاه

برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی برای اعضا باشگاه

ارائه مقاله توسط آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " بررسی میزان غلظت فلز سنگین سرب در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی pomadasys kaakan در سواحل بند بوشهر " در همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط خانم دکتر کبری غلامی تحت عنوان " sensitivity analysis of cost efficient DMUS in data envelopment analysis " در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط آقای فرشاد قنبری تحت عنوان " تعیین میزان غلظت فلز سنگین سلنیوم در بافت عضله ماهی سنگسرمعمولی (Pomadasys kaakan) در بندربوشهر" در همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " میزان تجمع فلز سنگین مس در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در بندر بوشهر" در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط آقای احسان گرد تحت عنوان " Intelligent Management of Immediate Operation of Micro Grid in Fault and Load Change based on Adaptive Fuzzy PI Controller" در کنفرانس بین المللی Smart Grid Conference بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط آقایان فرشاد قنبری و رزاق عبیدی تحت عنوان " اندازه گیری غلظت فلز سنگین روی در بافت عضله ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر" در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی

ارائه مقاله توسط خانم میترا راوردشیری و آقای رزاق عبیدی تحت عنوان " اندازه گیری سطح پروتئین ماهی شوریده با روش های انجماد زدایی مختلف در بندر بوشهر" در دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی

ارائه مقاله خانم حدیث صالحی تحت عنوان " ارزیابی وضعیت اکولوژیکی منطقه بین جزر و مدی حوزه ساحلی خلیج فارس با استفاده از تنوع زیستی شکم پایان در شهرستان دیلم" در اولین همایش بین المللی پژوهش­های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست بصورت سخنرانی

چاپ مقاله توسط آقایان رزاق عبیدی، فرشاد قنبری و سعید مغدانی تحت عنوان " تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (pomadasys kaakan) در بندر بوشهر " در فصلنامه علمی پژوهشی شیلات ایران با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش توسعه در مناطق روستایی با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مورد مطالعه: شهرستان های استان خراسان رضوی " در مجلة مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تحلیل فضایی توزیع خدمات اجتماعی و بهزیستی با بهره گیری از تکنیک وایکور فازی (مطالعه موردی: شهرستان های استان خراسان رضوی)" در مجلة مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش ضریب توسعه فرهنگی شهرستان های استان خراسان جنوبی با بهره گیری از روش بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی" در مجلة مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " ترسیم سیمای حوزه سلامت در مناطق روستایی استان مازندران؛ با تأکید بر سنجش دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی" در مجلة راهبرد اجتماعی فرهنگی با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقایان فرشاد قنبری و سعید مغدانی تحت عنوان " مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر" در مجله علمی شیلات ایران با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و تحلیل شاخص های جمعیتی توسعه در سکونتگاه های روستایی مرزی استان گلستان" در مجلة پژوهش نامه مطالعات مرزی با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " نجش توسعه روستايي با بهره گيري از منطق فازي؛ مطالعه موردي: دهستان هاي استان بوشهر" در مجلة جغرافیا با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان)" در مجلة برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " سنجش و تحلیل کیفیت مسکن با بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان تهران)" در مجلة مطالعات محیطی هفت حصار با رتبة علمی عمومی

چاپ مقاله توسط آقای دکتر یعقوب زارعی تحت عنوان " تبيين عدالت اجتماعی در تخصيص خدمات مناطق روستايی: مطالعه موردی استان‏های غرب کشور" در مجلة روستا و توسعه با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای فرشاد قنبری تحت عنوان " مقایسه تجمع زیستی سرب و روی در بافت عضله ماهی شیر (Scomberomorus commerson) و قباد (Scomberomorus guttatus) در بندر بوشهر" در فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای رئوف فروتن تحت عنوان "بررسی رفتار سینتیکی جذب یون سرب از محلول های آبی با استفاده از برگ درخت کنار زغالی شده" در مجلة محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط آقای فرشاد قنبری و خانم صدف فروزانی تحت عنوان " اثر انجماد بر ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی بافت خوراکی ماهی سرخو معمولی (Lutjanus johnii)" در مجله علمی شیلات ایران با رتبة ISC

چاپ مقاله آقای یعقوب زارعی تحت عنوان " واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز، شهرستان مرودشت(" در مجلة مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی با رتبة ISC

چاپ مقاله توسط خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان "  Sonochemical synthesis and DFT studies of nano novel Schiff base cadmium complexes: Green, efficient, recyclable catalysts and precursors of Cd NPs" در مجلهISI (WOS)، Journal of Molecular Structure

چاپ مقاله توسط خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان "A novel high performance nano chemosensor for copper (II) ion based on an ultrasound-assisted synthesized diphenylamine-based Schiff base: Design, fabrication and density functional theory calculations" در مجله ISI (WOS)، Ultrasonics - Sonochemistry

چاپ مقاله توسط خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان "Ultrasound-assisted biosynthesis of CuO-NPs using brown alga Cystoseira trinodis: Characterization, photocatalytic AOP, DPPH scavenging and antibacterial investigationsprecursors of Cd NPs" در مجله ISI (WOS)، Ultrasonics - Sonochemistry

چاپ مقاله توسط خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Sonochemical synthesis, in vitro evaluation and DFT study of novel phenothiazine base Schiff bases and their nano copper complexes as the precursors for new shaped CuO-NPs " در مجله ISI (WOS)، Ultrasonics – Sonochemistry

چاپ مقاله توسط خانم دکتر مریم دهداب تحت عنوان " Prediction of new chromene-based inhibitors of tubulin using structure-based virtual screening and molecular dynamics simulation methods  " در مجله ISI (WOS)، Computational Biology and Chemistry

چاپ مقاله توسط آقای رئوف فروتن تحت عنوان " Heavy metals removal from synthetic and shipyard wastewater using Phoenix dactylifera activated carbon" در مجله ISI (WOS)، Desalination and Water Treatment

چاپ مقاله توسط خانم دکتر زهره پارسایی تحت عنوان " Electrospun nanofibers decorated with bio-sonochemically synthesized gold nanoparticles as an ultrasensitive probe in amalgam-based mercury (II) detection system" در مجله ISI (WOS)، Ultrasonics - Sonochemistry

عضویت 21 نفر از متقاضیان واجد شرایط در باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1396

تمدید عضویت 7 نفر از اعضای باشگاه واحد بوشهر از ابتدای سال 1396.

پرداخت مبلغ بن کتاب به 92 نفر از اعضای باشگاه.