نام طرح مجری وضعیت
طراحی و شبیه سازی تقویت کننده قدرت MMIC GaAs باند S  نجمه چراغی شیرازی  خاتمه یافته
استفاده از نمک های آریل دی آزونیوم در واکنش های چند جزیی جدید غلامحسین خلیلی  خاتمه یافته
A Comparative Study of Social Stratification and Sense of Belongingness in Athol Fugard’s The Island, Mahstavi Devi’s Choti Munda And His Arrow , and Tonni Morrison’s Songs of Solomon  سعید یزدانی  میانی
بررسی ترابرد اسپینی از طریق پل مولکولی   و نقش اتصال ها در ترابرد  حمید رضا ونایی  خاتمه یافته
ساختار تئوری نیرو و پتانسیل اثر گذار غیر نسبیتی و تمام نسبیتی در یک میدان نور لیزر پر شدت  ابراهیم حیدری خاتمه یافته
لایه نشانی نانو منشورهای نقره سنتز شده با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون اصلاح شده با هیدروژن پر اکساید بر روی سطوح شفاف نوری و مقایسه طیف مرئی- فرابنفش نانو ذرات کروی و منشوری شکل نقره ابراهیم حیدری   خاتمه یافته
اثر سرعت و چرخش توپ بر اجرای تصمیمات بازیکنان با تجربه تنیس روی میز محبوبه جهانیان خاتمه یافته
تعالیم اخلاقی حکیمانه و خردگرایانه در شعر پیش کسوتان شعر فارسی(رودکی،فردوسی،ناصرخسرو،سنایی) عبداله رضایی خاتمه یافته
واکنش های جدید ایلیدهای پیریدینیوم ابوالقاسم هاشمی خاتمه یافته
مطالعه اجتماعیات در مثنوی مولانا شمس الحاجیه اردلانی خاتمه یافته
مقايسه ¬اثر سه نوع تمرين قدرتي، استقامتي و موازي بر برخي متغيرهاي توان هوازي ، بی هوازي ،میزان قدرت و ترکیب بدنی ورزشکاران والیبال  بهمن تاروردیزاده اولیه
بررسی ترابرد اسپینی از طریق پل مولکولی  بورنیترید-کربن حمیدرضا ونایی نهایی
ارزش قابلیت اطمینان برای مصرف کننده­های صنعتی مجتبی نجفی نهایی
طراحی و شبیه سازی حسگر تصویر با توان مصرفی کم مناسب برای کاربردهای پزشکی  عبدالرسول قاسمی  خاتمه یافته
مناسبات اقتصادی سیساسی و فرهنگی ایران و عثمانی در دوره قاجار  عباس عاشوری نژاد  خاتمه یافته
Contrastive analysis of the discourse functions of the sentence initial elements in the research article abstracts written by English Native and Non-native (Persian) writers  حسین سعدآبادی مطلق   خاتمه یافته
مفهوم حقوق بین الملل عرفی و تکامل آن در رویه قضایی بین المللی عباس برزگرزاده  خاتمه یافته
بایستگی کنترل قرارداد و شروط غیر منصفانه و رویارویی آن با اصل آزادی قراردادی، بررسی تطبیقی، دلائل، مبانی و نمونه ­ها سیروس شهریاری  خاتمه یافته
بررسی اثرات تخریبی تشعشع‌های فضایی بر روی سنسورهای الکترونیکی دما  عبدالرسول قاسمی  خاتمه یافته
مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از فن آوری های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی GIS-AHP ( مطالعة موردی: بوشهر)  فاضل امیری   پایانی
بررسی تاثیر ویژگیهای فضاهای سبز شهری بر دمای محیط پیرامونی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (مطالعة موردی: بوشهر فاضل امیری   میانی
حلقه های آرمنداریز مرکزی مرتبط با یک مونوئید (حلقه های M- آرمنداریز مرکزی)  زکریا شریفی نهایی
استفاده از اکسیم ها بعنوان مواد اولیه در واکنش های چند جزئی  غلامحسین خلیلی   
جواب های متقارن تک کوهانه جدید پتانسیل نرده ای و چند کوهانه متقارن و پاد متقارن پتانسیل برداری سولیتون های روشن نسبی ایستاده ابراهیم حیدری  خاتمه یافته
اندازه گیری و ارزیابی توانایی دانشجویان حسابداری در تشخیص مسائل اخلاقی عبدالرضا محسنی خاتمه یافته
بررسی حلالیت نمک های معدنی مختلف در محیط های معمولی و متخلخل محمد جواد کمالی نهایی
استفاده از نماگرهای ترکیبی آینده نگر جهت پیش بینی وضعیت بخش صنعت هومن نصیری  خاتمه یافته
بررسی تأثیر عوامل تعلیمی - تربیتی دوره رنسانس سیداحمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی بدخیم با استفاده از روش AVK علی اصغر بهروزپور خاتمه یافته
بررسی روند دگردیسی در قالب های شعر انقلاب سیداحمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
کران هایی برای عدد احاطه گری رنگین کمان تام گراف ها عباس شریعتی نیا خاتمه یافته
 بررسی انگیزه علاقه مندی روزافزون دختران به تحصیلات دانشگاهی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بوشهر غلامرضا جعفری نیا خاتمه یافته