نام طرح مجری وضعیت طرح
امکان سنجی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی فرزان رشیدی خاتمه یافته
امکان سنجی استفاده از جبرانگر های خازنی سری ثابت ابراهیم عبیری خاتمه یافته
بررسی و شناخت نحوه ارتباطات و برخودهای پیامبر (ص) با یهودیان بنی قین قاع و بنی نضیر و بنی قریظه عباس عاشوری نژاد خاتمه یافته
بررسی تاثیر کتاب درسی بر کیفیت نگارش انگلیسی حسین سعدآبادی مطلق خاتمه یافته
تاثیر حمله مغول بر عرفان و تصوف اسلامی (قرون 7 و 8 هجری قمری) رضا دشتی خاتمه یافته
پژوهشی در واژگان ، دگرگونی های آوایی و معنایی برخی از الفاظ و لغات رایج بیگانه در تاریخ بیهقی سید احمد حسینی کازرونی خاتمه یافته
بررسی تحلیلی بهای تمام شده هر واحد درسی در رشته حسابداری واحد بوشهر مصطفی قاسمی خاتمه یافته
تحلیل و بررسی اثر مواد جاذب امواج الکترومغناطیس (شرود) در عملکرد آنتن های سهموی مایکروویو به روش نوری علیرضا ملاح زاده خاتمه یافته
بررسی روند تغییرات مالیات در مقابل ارزش افزوده در شرکت های تولیدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران احمد خلیفه انصراف