بسم الله الرحمن الرحیم

من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه(فاطر/۱۰)

"کسی که عزت می خواهد (باید آن را ازخدا بخواهد زیرا) همه عزت ویژه خداست.حقایق پاک (چون عقاید واندیشه های صحیح) به سوی بالا می رود وعمل شایسته آن را بالا می برد..."

همکاران عزیز؛سلام علیکم

خدواند را شاکریم که فرصت خدمت وحرکت درمسیر آرمان های نظام ومردم به ویژه دریک دانشگاه انقلابی واسلامی را به ما ارزانی کرد. بی شک،این گونه ظواهر ونمادها بیانگر اتکال وارجاع به درگاه بی منتهای الهی، اهتمام به وظایف وناشی از سیاست ها وتصمیمات صحیح و بجا،اعتماد به ظرفیت ها و به کارگیری آنها و البته حمایت های عادلاته وانگیزه ساز مدیران جهادی وخدوم عالیه دانشکاه بوده وخواهد بود.

قدرمسلم،دراین مسیر،همراهی وانگیزه بارز همه عوامل وعناصر انسانی واجرایی ،برجسته وغیر قابل انکار است.اگر اراده جمعی ،همت وتعامل سازنده آحاد ذیمدخل وصاحب نقش درحوزه های ستادی وصفی دانشگاه نبود،محققا خداوند براین خدمات مهر تایید وتبریک نمی زد وقلوب وقلم های مسئولان را به این سمت معطوف نمی کرد.اینها را باید نشانه های خیر وخدمت خالص دانست وپیش از هر چیز سجده شکر به جا آورد وسر به آستان جانان گذاشت.اینجانب به عنوان قطره ای از اقیانوس تاریخ ساز ملت ایران اسلامی وخانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی،دست یکایک همکاران پرتوان خودرا دراستان وواحد بوشهر،خاصه بخش فرهنگی،تشکل های سیاسی واسلامی دانشگاه  به گرمی می فشارم وزحمات ومساعی بی وقفه وارزشمند آنان را قدر می دانم ومراتب تبریک وسپاس خود ومدیران عالیه دانشکاه را اعلام وابلاغ می نمایم.دراین میان،نباید از همکاران معزز درنهاد نمایندکی مقام معظم رهبری،دبیرخانه هیات امنا،روسای واحدها ومراکز استان،حوزه ریاست وروابط عمومی،حراست،بسیحیان گرانمایه خصوصا بسیج دانشجویی،تشکل های سیاسی واسلامی،تربیت بدنی،پشتیبانی ،تدارکات ونقلیه،امور دانشجویی،رفاهی وخوابگاه ها وهمه برادران وخواهران عزیز غافل ماند.درسایه زحمات شبانه روزی ومسئولانه این عزیزان نام واحد ودانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر درخشید ودرواقع تقدیر ازاستان،تقدیر ازهمکاران تلاش گر بوده است.

درپایان،براین نکته مهم واساسی تاکیدنموده وباور دارم همان طور که درسال گذشته ودر چارچوب ظرفیت ها، امکانات،تجارب موجود وراهبردهای سه گانه(تعامل حداکثری وتثبیت اوضاع؛تحرک وفعال سازی ظرفیت ها؛توسعه وتحول هدفمند)امکان کار وتلاش میسر وحاصل گردید،درسال جاری وسنوات آتی نیزبه جهت نیل به اهداف عالیه وفاخر علمی نظام مقدس وسازمان،سیاست ها وهدف گذاری های جدید(ارتقا وتعالی کیفیت آموزشی وپژوهشی؛تولید علم وکارآفرینی؛درآمدزایی پایدار وحل مسائل جامعه)درراستای تقریب و تحقق یک دانشگاه مولد اجتماعی وپیشگام در عرصه های علمی که قویا مورد تاکید مقام عظمای ولایت(حفظه ا...)ومسئولان پرتلاس دانشگاه است،یاآوری می نمایم وانتظار داریم بیش ازپیش برخواست،همت وخدمت خالصانه خود بیفزایند.برنامه ریزی ها وپیگیری های همه جانبه نوید بخش دسترسی به اهداف یادشده خواهد بود ان شاا...توفیق ازخداوند قادر است وما همه مامور به انجام وظائف هستیم.

 

وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب

اسماعیل عبدالهی

دبیرهیات امنای استان بوشهر