مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

نام و نام خانوادگی:           مریم صفایی
رشته تحصیلی: حقوق
گرایش: فقه
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173755038
پست الکترونیک: Safae.maryam@yahoo.com
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

چهارشنبه    8 الی 14    دانشکده علوم انسانی

پنجشنبه و جمعه   8 الی 14    مجتمع دانشگاهی عالی شهر

آرایش ترمی

حقوق کیفری و جرم شناسی (دکتری)

 دروس

حقوق کیفری و جرم شناسی (دکتری)

حقوق کیفری و جرم شناسی (کارشناسی ارشد)