مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نام و نام خانوادگی:           عباس عاشوری نژاد
رشته تحصیلی: تاریخ
گرایش: تاریخ تمدن اسلام
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09173719321
پست الکترونیک:  
   
اطلاعات بیشتر  

ساعت حضور مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کلیه گرایش ها در مقاطع  کارشناسی ارشد - دکتری

دوشنبه       8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

چهارشنبه    8 الی 12    دانشکده علوم انسانی

آرایش ترمی

(کارشناسی ارشد)

 دروس

 (دکتری)

(کارشناسی ارشد)