خدمات مشاوره و راهنمایی

خدمات مشاوره و راهنمایی

با عنایت به اهمیت جایگاه مرکز مشاوره و راهنمایی در پیشگیری ، درمان و ارتقاء سلامت دانشجوبان و جامعه و ضمن بهره گیری از نظرات مسئولین و تجارب متخصصین می توان موانع و مشکلات را از طریق مرکز خدمات مشاوره مرتفع ساخته و کیفیت ارائه خدمات این مرکز را بهبود بخشید . کلیه دانشجویان می توانند از طریق مسئولین امور دانشجویی دانشکده اطلاعات لازم را کسب نمایند.

لازم بذکر است کلیه خدمات مشاوره ایی در این مرکز برای دانشجویان ، کارکنان و اعضای هیات علمی واحد به صورت رایگان انجام می پذیرد و تمامی مشکلات مطرح شده نزد متخصصان و مشاوران این مرکر محرمانه می باشد .

 

شرح خدمات :

  1- اجرای آزمون های روان شناسی.

  2- ارائه خدمات مشاوره فردی.

  3- ارائه خدمات مشاوره زناشویی و خانوادگی .

  4- تهیه بروشورهای آموزشی در زمینه مطالب روان شناختی.

 

 آدرس مرکز : مجتمع آموزشی عالی شهر

 شماره تماس مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی:                                                 07733684274